Sprawozdania finansowe: kogo dotyczą i dlaczego warto zlecić je profesjonalnemu biuru rachunkowemu?

Ważne informacje

  • 27 stycznia 2022
  • Patrycja

Zdjęcie: Materiały promocyjne partnerów

Sprawozdanie finansowe to dokument, który przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa. Obowiązek jego sporządzania reguluje Ustawa o rachunkowości, która określa również jego elementy. Kogo on dotyczy? Dlaczego warto zlecić sporządzanie sprawozdania finansowego profesjonalistom? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to dokument obrazujący sytuację finansową firmy oraz uzyskane przez nią wyniki finansowe. Jest to opracowywany w formie zestawień liczbowych i tworzony na dany dzień bilansowy. Sprawozdania finansowe nazywane są rocznymi, ponieważ dotyczą konkretnego roku obrachunkowego. Jeżeli jest on tożsamy z rokiem kalendarzowym to dniem bilansowym jest 31 grudnia. Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego reguluje Ustawa o rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.


Kogo dotyczy obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych?

Do sporządzania sprawozdań finansowych Ustawa o rachunkowości zobowiązuje spółki kapitałowe i osobowe oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które:

- zgodnie z Ustawą o rachunkowości obowiązkowo prowadzą księgi rachunkowe;

- zdecydowały się na prowadzenie tych ksiąg dobrowolnie.

Warto również mieć świadomość, że firmy często decydują się na dobrowolne sporządzenie sprawozdania finansowego, co ma na celu przedstawienie swojej sytuacji na zewnątrz. Sprawdza się to np. w przypadku poszukiwania inwestorów, czy zawierania dużych umów handlowych.

Dlaczego warto zlecić sporządzenie sprawozdania finansowego profesjonalistom?

Sprawozdanie finansowe to bardzo ważny dokument, który składa się z kilku elementów oraz musi być opracowany z należytą starannością. W związku z tym jego sporządzenie jest czasochłonne, a wiedza posiadana przez księgowych, którzy nie robią tego na co dzień może okazać się niewystarczająca. W związku z tym polecanym rozwiązaniem jest powierzenie sporządzenia sprawozdania finansowego profesjonalistom. Wyspecjalizowane biuro rachunkowe, które opracowuje setki sprawozdań finansowych rocznie z pewnością zagwarantuje, że będzie cały proces przebiegnie prawidłowo, a sam dokument nie będzie zawierał błędów. Chcąc skorzystać z takiego rozwiązania warto zapoznać się z ofertą dostępną na https://www.mddp-outsourcing.pl/uslugi/sprawozdania-finansowe/

Podsumowując należy stwierdzić, że sprawozdanie finansowe to na tyle istotny dokument, że prawidłowość jego sporządzenia powinna być priorytetem. Najprościej to osiągnąć zlecając tę czynność profesjonalistom, którzy robią to na co dzień.
Ocena artykułu:


Dodaj komentarz

Przepisz kod

Komentarze